"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."

Hifandray
Voalohany  
Ianao no mpitsidika faha 48322