"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."

horonan-tsary kristiana

Action Ajouter

Titre(Fr)
Titre(Mg)
Contenue(Fr)
Contenue(Mg)
Lien
Type

Action Modifier et Supprimer- Ny Fitiavan'Andriamanitra tao amin'I Jesosy nanolotra ny ainy ho fanavotana izao tontolo izao."> - Ny Fitiavan'Andriamanitra tao amin'I Jesosy nanolotra ny ainy ho fanavotana izao tontolo izao.
- Ny Fitiavan'Andriamanitra tao amin'I Jesosy nanolotra ny ainy ho fanavotana izao tontolo izao.">
Ny Fitiavan'Andriamanitra naniraka ny Zanani-lahy Tokana tamin'izao tontolo izao "> - Ny Fitiavan'Andriamanitra naniraka ny Zanani-lahy Tokana tamin'izao tontolo izao
Ny Fitiavan'Andriamanitra naniraka ny Zanani-lahy Tokana tamin'izao tontolo izao ">


TOAMASINA
Radio Ny Antsika (RNA) - 94.2 FM

Alahady amin'ny 07.00 alina
TOAMASINA
Radio Ny Antsika (RNA) - 94.2 FM
Alahady amin'ny 07.00 alina
ANTANANARIVO
Radio Teny Fiainana (RTF) - 91.2 FM

Alatsinainy amin'ny 08.00 alina
ANTANANARIVO
Radio Teny Fiainana (RTF) - 91.2 FM
Alatsinainy amin'ny 08.00 alina

IRETO AVY NY LOHATENIN’IREO HORONANTSARY :

Tantaran'i Jesosy

Fomba hahazoana ny horonan-tsarimihetsika
 • 1. Azonao atao ny mividy : horonan-tsarimihetsika (VCD/DVD).
 • 2. Azonao atao koa ny manofa : horonantsary iray : 600 Ariary (fe-potoana : iray herinandro).
 • 3. Mety azo ampiasaina maimaimpoana koa anefa ireo horonan-tsarimihetsika ireo raha toa ka Sekoly, Fikambanana, Fiangonana mpiara-miasa (na sampana ao aminy) amin'ny asa Fitoriana ny Filazantsara izay ataony, ka hanatanterahany "Film-Débat". Misy dinika manokana mialoha hatao miaraka @ ireo tompon'andraikitra, hametrahana fiaraha-miasa matotra.

 • Raha mila fanampim-panazavàna ianao dia manatòna mivantana ao @ foiben-toeran'ny Feon'ny Filazantsara na miantso an-tariby na koa manoràta mivantana aty aminay.
Fomba hahazoana ny horonan-tsarimihetsika
 • 1. Azonao atao ny mividy : horonan-tsarimihetsika (VCD/DVD).
 • 2. Azonao atao koa ny manofa : horonantsary iray : 600 Ariary (fe-potoana : iray herinandro).
 • 3. Mety azo ampiasaina maimaimpoana koa anefa ireo horonan-tsarimihetsika ireo raha toa ka Sekoly, Fikambanana, Fiangonana mpiara-miasa (na sampana ao aminy) amin'ny asa Fitoriana ny Filazantsara izay ataony, ka hanatanterahany "Film-Débat". Misy dinika manokana mialoha hatao miaraka @ ireo tompon'andraikitra, hametrahana fiaraha-miasa matotra.

 • Raha mila fanampim-panazavàna ianao dia manatòna mivantana ao @ foiben-toeran'ny Feon'ny Filazantsara na miantso an-tariby na koa manoràta mivantana aty aminay.

 • Ny Feon'ny Filazantsara dia manana horonan-tsarimihetsika kristiana maromaro, izay azon'ireo mpitory ny Filazantsara ampiasaina, mba hampahomby bebe kokoa hatrany, eo amin'ny sehatra samihafa izay misy azy ireo, ny asa Fitoriana ny Filazantsara izay ilofosany.
 • Azon'ny olona tsirairay na fianakaviana izay liana amin'izany ampiasaina ho azy manokana na eo amin'ny sehatry ny tokantrano koa anefa ireo fitaovana ireo.
 • Lohateny miisa 10 no misy amin'izao; tantara maneho trangam-piainana amin'ny andavanandro no hita amin'ireo horonan-tsarimihetsika ireo, toy ny manodidina ny fetin'ny Krismasy, ny Paska, ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fiatrehana fotoan-tsarotra manokana eo amin'ny fiainana (aretina, sns...), ny ady amin'ny zava-mahadomelina sy ny maro hafa.
 • Ny Feon'ny Filazantsara dia manana horonan-tsarimihetsika kristiana maromaro, izay azon'ireo mpitory ny Filazantsara ampiasaina, mba hampahomby bebe kokoa hatrany, eo amin'ny sehatra samihafa izay misy azy ireo, ny asa Fitoriana ny Filazantsara izay ilofosany.
 • Azon'ny olona tsirairay na fianakaviana izay liana amin'izany ampiasaina ho azy manokana na eo amin'ny sehatry ny tokantrano koa anefa ireo fitaovana ireo.
 • Lohateny miisa 10 no misy amin'izao; tantara maneho trangam-piainana amin'ny andavanandro no hita amin'ireo horonan-tsarimihetsika ireo, toy ny manodidina ny fetin'ny Krismasy, ny Paska, ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fiatrehana fotoan-tsarotra manokana eo amin'ny fiainana (aretina, sns...), ny ady amin'ny zava-mahadomelina sy ny maro hafa.
ANTANANARIVO
RADIO ACEEM FM 103.4

Sabotsy amin'ny 06.30 marain
ANTANANARIVO
RADIO ACEEM FM 103.4
Sabotsy amin'ny 06.30 marain
« Henoy ny feony »
Fanehoan-kevitra mahakasika lohateny samihafa
« Henoy ny feony » Fanehoan-kevitra mahakasika lohateny samihafa
jlksajdlkj
ljkl
jlksajdlkj ljkl

Hifandray
Voalohany  
Ianao no mpitsidika faha 48322